Μηχανογράφηση

  • Home
  • Μηχανογράφηση

Λύσεις Μηχανοργάνωσης - Μηχανοφράφησης

Επιλέξτε την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας

ERP Solutions

Διαχείριση προϊόντων αποθήκης

Διατήρηση Αποθήκης και συνεχής παρακολούθηση καταταστασης υπολοίπων και έλεγχος διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο.

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων

Παρακολούθηση συνολικά του κύκλου πώλησης από την αρχική λίστα δυνητικών πελατών, τις επικοινωνίες, τη δημιουργία Ευκαιρίας Πώλησης, τη δημιουργία προσφοράς και το κλείσιμο της πώλησης με μετασχηματισμό σε παραστατικό.

Διαχείριση προσωπικού

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: διαχείριση εργασιών, forum συζητήσεων, αξιολόγηση προσωπικού, διαχείριση συμβάσεων. Πλήρης συνδεσιμότητα με Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Τράπεζες.

Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία

Διαχείρηση εστιατορίων, καφέ και Delivery. Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα (αλλαγή τραπεζιών, αλλαγή σερβιτόρου, αλλαγή τρόπου πληρωμής, μερική εξόφληση).

Μπορείτε να βελτιώσετε την επιχείρησή σας

Χρησιμοποιήστε σωστά το δίκτυο σας, καταγράψτε σωστά τα στοιχεία της επιχείρησης με τη μηχανογράφηση και προβάλλετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες online

IT Λϋσεις