Περιφερειακά ήχου

Ακουστικά με μικρόφωνο Powertech 6.50€